Projekty EÚ

„Iba dobre napísaný projekt má šancu na schválenie“

Ponúkame komplexné poradenstvo pri príprave Vašich projektov od analýzy možností jednotlivých operačných programov, cez  zabezpečenie kompletnej projektovej dokumentácie a spracovanie kompletných žiadostí a dokumentácie s úplnými podkladmi  na získanie finančných prostriedkov z fondov EÚ   až po realizáciu (implementáciu) projektu a záverečné vyhodnotenie.

VO VŠEOBECNOSTI POTREBUJETE PORADENSTVO, MÁTE OTÁZKU ohľadne EÚ projektov? kontaktujte online najlepšie cez SKYPE (euprojekt.sk):

 • konzultácie  v oblasti projektov (stretnutie alebo online skype/hodina)
 • online poradenstvo v oblasti  zdrojov EÚ
 • možnosti programovacieho obdobia 2014-2020
 • štúdie uskutočniteľnosti (feasibility study)

MÁTE KONKRÉTNY PROJEKT A CHCETE PODPORU? POSKYTNEME TIETO SLUŽBY:

 • sprostredkovanie partnerov na medzinárodnú spoluprácu
 • manažment projektov a grantov
 • vyhľadávanie partnerstva a networking
 • marketing EÚ projektov
 • projektový manažment

AK SA CHCETE VZDELÁVAŤ A NAUČIŤ SA „AKO NA TO?“:POSKYTNEME KNOW HOW:

 • prieskumy verejnej mienky
 • workshop Ako písať projekty?
 • menšie výskumy so základnou regionálnou a ekonomickou štatistikou
 • na mieru šité školenia  v témach: fondy EÚ, regionálny rozvoj, projektový manažment, marketing, cezhraničná spolupráca HU-SK, kohézna politika, regionálna politika

MÁTE PROJEKT, KTORÝ SA VÁM NESCHVÁLILI V MINULOSTI?Možno vám treba problematiku priblížiť z iného zorného uhla:

 • metodologický audit vypracovaných projektov
 • analýza SWOT Vášho projektu prostredia
 • odporúčanie pre nové oblasti uchádzania projektov
 • konzultácie v oblasti fundraisingu (zbierania zdrojov z iných ako EÚ projektov)

AK STE FIRMA a CHCETE DOSTAŤ DOTÁCIU (NFP)

 • vypracovanie podnikateľských zámerov
 • investičné plány pre malé a stredné podniky
 • predstavenie možnosti NFP (Nenávratných finančných príspevkov), zdrojov EÚ

Hľadáte výskumníka pre projekty alebo spoluautora publikácie?Ste na správnom mieste,  kontaktujte ma:

Zoznam publikácií na Academica.edu

 • vypracovanie ekonomických  publikácií, výskumov a štúdií
 • publikácie v odbore regionálna politika, regionálny rozvoj, európska integrácia, kohézna politika
 • príprava stratégií a rozvojových programov obcí
 • ekonomické a spoločenské analytické štúdie a prognózy

 

Preferované oblasti: Europe for Citizens, Cross Border Cooperation – Program cezhraničnej spolupráce , Horizon 2020, Creative Europe, Erasmus +, European Social Fund, Pôdohospodárska platobná agentúra

Spolupracujeme: www.ponsdanubii.eu, www.dci.sk