Preklady

Poskytujeme odborné, technické , komerčné preklady, preklady webových stránok, zmlúv,EÚ projektov, grantov

Jazyky:

  • maďarčina
  • slovenčina,
  • angličtina
  • nemčina
  • taliančina

– v ľubovolnej kombinácií