Marketing

„Marketing sa dá naučiť za deň. Nanešťastie byť v ňom majstrom zaberie celý život.” (Phil Kolter)
Stratégia vo vytváraní novej značky, trhová stratégia s dôrazom na regionálny marketing

  • Marketingová stratégia
  • Analýza webstránky
  • Regionálny marketing: marketing v turizmu, obcí, regiónov
  • Kreativita – zabezpečenie copywritingu a príprava PR podkladov
  • Efektivita v  ONLINE MARKETINGU
  • Tradičný offline marketing:print, press
  • Integrované poradenstvo s fundrasingom
  • Non-profit marketing (marketing neziskových organizácií)
  • Global marketing vo svete,  kultúrne rozdiely v oblasti Strednej Európy

Uprednostnené sféry: sociálna oblasť, vzdelávanie, IT, startupy, neziskové organizácie, zdravotníctvo

Referencie & spolupracujeme:www.selfstart.sk, www.giftpack.sk, www.helendoron.sk, www.romanokher.eu

Najnovšie projetky:

Phoenix Library

Romano Kher