EU projektek

“Csak egy jól megírt projektnek van esélye a jóváhagyásra”
Teljes körű tanácsadást kínálunk a projektek elkészítésénél, az egyes támogatási programok elemzéstől kezdve esetén, biztosítjuk a teljes projektanyag elkészítését és a projektkérelem hiánymentes projektanyag elkèszítésén és csatolmány-kidolgozásán keresztül az EU-ból befolyt pénzeszközök jelenleg elismert projektvezetési módszerei alapján egészen a projekt implementálásáig (megvalósítása) valamint annak végső értékeléséig.
• konzultáció és tanácsadás projektek terén
• pályázatok menedzsmentje
• együttműködések keresése és projekthálózatok kiépítése
• EU-s projektek marketingje
• projektvezetés
• gazdasági és társadalmi elemzések és tanulmányok készítése
• módszertani projekt audit ajánlásokkal
• stratégiák és regionális fejlesztési tervek kidolgozása települések, városok és régiók számára
• gazdasági és társadalmi elemző tanulmányok és előrejelzések
• közvéleménykutatások, lekéredezések, tanulmányok, kisebb kutatások
• tanácsadás és személyre szabott képzés (EU alapok, regionális fejlesztés, projekt menedzsment, marketing, határokon átnyúló együttműködés)
• üzleti tervek fejlesztése, marketing tervek, megvalósíthatósági tanulmányok
Együttműködés: www.ponsdanubii.eu, www.dci.sk

Preferált témák: Europe for Citizens, Cross Border Cooperation – Program cezhraničnej spolupráce , Horizon 2020, Creative Europe, Erasmus +, European Social Fund, Poľnohospodárska platobná agentúra