Fundraising

„Fundraising je marketing neziskovej organizácie.“

Fundraising (z ang. „zhromažďovanie zdrojov“) je systematická činnost, ktorej výsledkom je získavanie finančných alebo iných prostriedkov na verejne prospešnú činnosť organizácie alebo jednotlivca. V oblasti fundraisingu poskytujeme nasledovné činnosti:

  • Konzultačné služby
  • Analýza fundraisingu organizácie
  • Komunikácia s darcami, s verejnosťou (individuálny a firemný fundraising)
  • Spoločenská zodpovednosť – CSR
  • Online fundraising
  • Projektový management
  • Sociálne podnikanie
  • Marketing neziskovej organizácie

Spolupracujeme & referencie : www.fundraising.sk,www.eurocord.sk, www.petitacademy.skwww.hodinadetom.sk, www.romanokher.eu

Rómske internetové rádio

Phoenix PT