Kreatívny a kultúrny priemysel

Podpora prístupu k hmotným a nehmotným aktívam MSP v kultúrnom a kreatívnom sektore pre účely tvorby pracovných miest (decentralizovaná podpora)

Prioritná os: 3 – Mobilizácia kreatívneho potenciálu v regiónoch

Špecifický cieľ: 3.1 – Stimulovanie podpory udržateľnej zamestnanosti a tvorby pracovných miest v kultúrnom a kreatívnom priemysle prostredníctvom vytvorenia priaznivého prostredia pre rozvoj kreatívneho talentu, netechnologických inovácií

Aké odvetvia sem patria? Škála je naozaj široká. Podporiť môžete rôzne remeslá (výroba a ladenie hudobných nástrojov; výroba šperkov, keramiky; sklárske remeslá; remeslá spracúvajúce drevo, prútie, textil, kožu; atď.); nakladateľstvo v oblasti pc hier; dizajn, architektúru, reklamu; vizuálne umenie, scénické umenie, hudobné diela, umelecké vzdelávanie; vydávanie kníh, novín, časopisov; preklad kníh a iných literárnych prác; výrobu a distribúciu filmov, videozáznamov a tv programov; európske kiná; činnosti knižníc, archívov, múzeí a mnoho ďalších. Ak sa túžite začať živiť svojou tvorivosťou, potrebujete nakúpiť nové technológie na ďalší rozvoj Vášho kreatívneho podnikania alebo chcete jednoducho rozvíjať kultúrny a kreatívny priemysel, klikajte ďalej.

VIAC INFO

PRE VYPRACOVANIE PROJEKTU ALEBO POSKYTNUTIE PORADENSTVA

 

Posted in kultura, projekty, vyzvy and tagged , , .