Profesionalita

Ponúkame komplexný balík služieb pre získanie podpory a úspešnú realizáciu vášho projektu. Stačí nás osloviť a podeliť sa s nami o vašu predstavu… a všetko ostatné už vyriešime spolu s vami alebo za vás!

Chcete profesionálny projekt?

Skúsenosť

Nevadí, ak zatiaľ nemáte s projektami, so získavaním zdrojov a fundraisingom žiadne skúsenosti – my ich máme mnoho a všetky využijeme vo váš prospech!

Nielen EU projekty, ale fundraising pre každého

Výsledky

Naším cieľom sú úspešné získanie podpory pre vás projekt a vaša spokojnosť. Za roky pôsobenia vo sfére EU projektov, fundraisingu a marketingu sa môžeme pochváliť zaujímavými číslami a referenciami… Kontaktujte nás , aby ste mali istotu, že u nás bude váš projekt v najlepších rukách!

Kontaktujte nás

Európske projekty, marketing a fundraising na európskej úrovni

O nás

EUprojekt poskytuje služby verejnosti po dlhoročnej skúsenosti vo sfére projektov (nielen) EÚ v strednej Európe; najmä v oblasti neziskového sektora, fundraisingu, marketingu a ďalších pridružených služieb.
Zo skúsenej praxe špecialistov poskytujeme konzultačné, administratívne a kreatívne služby v oblasti písania projektov, získavania zdrojov, marketingu a taktiež komplexný projektový manažment.
Radi vám pomôžeme aj v oblasti prekladov v hlavných a najvyhľadávanejších jazykoch EÚ (angličtina,nemčina,španielčina, taliančina).
Naša ponuka je určená hlavne pre malé a stredné firmy, samosprávu, regionálne agentúry, neziskové organizácie; no poskytujeme poradenstvo i ostatným fyzickým a právnickým osobám so záujmom o získanie dotácií z fondov EÚ alebo z iných prístupných zdrojov.
Klientom „otvárame dvere“ k širokému spektru možností , ktoré EÚ aktuálne ponúka a naším cieľom je nachádzanie optimálneho riešenia, ako váš projekt prezentovať, zafinancovať, zrealizovať a spopularizovať v danej lokalite tak, aby ho bolo možné zmysluplne rozvíjať i v budúcnosti.

Využite s nami šance, ktoré EÚ ponúka v prospech vášho podnikania, organizácie a zároveň rozvoja vášho regiónu!